ANTENES

INDIVIDUALS I COLECTIVES

ICT2

Antenistes Professionals, donam cobertura de radio televisió allà on no arriben els altres.

Instal·lacions d’antena terrestre TDT2, FM I DAB

ANTENES SATEL·LIT

PARABOLIQUES ASTRA ETEUSAT SKY